Miljoenen jaren geleden schoot de temperatuur op aarde omhoog toen een ontzaglijke hoeveelheid broeikasgas vrijkwam. Dit is wat er toen gebeurde. Een les voor onze eigen toekomst? Verder in deze nieuwsbrief van de wetenschapsredactie van de Volkskrant: hoe (on)gezond is neuspeuteren?